​Воронеж — город воинской славы

http://edu-vrn.ru/gia/voronezh-gorod-voinskojj-sla...